Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Efekt zachęty – problemy(...)

Inwestorzy, którzy zainwestowali środki po 1 lipca 2014 r. w budowę nowych instalacji odnawialnego źródła energii lub jednostek kogeneracji, a także w modernizację jednostek już uczestniczących w systemie wsparcia w postaci świadectw pochodzenia (OZE) oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji (CHP), chcąc uczestniczyć w systemach wsparcia, muszą (w drodze wydania decyzji udzielenia promesy lub promesy zmiany koncesji) potwierdzić „efekt zachęty”.  Europejskie wytyczne(...)
»

Antykonkurencyjny projekt(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami oraz Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami wystosowali do marszałka Sejmu wspólne stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który w styczniu br. zgłosiła grupa posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Projektowane przepisy mają w opinii przedsiębiorców charakter wyraźnie antykonkurencyjny, prowadzą do wyparcia przedsiębiorców prywatnych z ry(...)
»