Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Strony postępowania(...)

Prawidłowe ustalenie kręgu podmiotów uczestniczących w postępowaniu administracyjnym w sprawach wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych za zniszczenie lub usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia ma charakter bardzo złożony. Jednocześnie błędy popełnione w tym zakresie mogą rzutować na prawidłowość przeprowadzenia całego postępowania. Z punktu widzenia każdej sprawy administracyjnej bardzo ważną okolicznością jest ustalenie, kto będzie w nim uczestniczył j(...)
»

Oczyszczalnia ściąga(...)

Zenon Świgoń Oczyszczalnie przydomowe o przepustowości dobowej do 5 m3 są szansą na zahamowanie zrzutu ścieków nieoczyszczonych do wód i gruntów. Szacunkowo dotyczy to ok. 500 tys. gospodarstw, czyli 2 mln Polaków i optymistycznie szacując tylko 160 tys. m3 ścieków na dobę. Oczyszczając tylko 10% tych ścieków, mówić możemy o dużym sukcesie. Trzeba tylko trochę dobrej woli i... wysiłku. Dawniej wykonywałem programy gospodarki ściekowej, potem pro(...)
»