Przyczyny przekroczeń emisji zanieczyszczeń

wydany w Czysta Energia – 2015-12
  DRUKUJ

Dotychczasowe działania w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza są nieefektywne.

Ponadnormatywne stężenia toksycznych gazów i pyłów (a zwłaszcza pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu) w powietrzu mają bardzo negatywny wpływ zarówno na środowisko naturalne, jak i na ludzkie zdrowie. Pył zawieszony PM 10 (Particulate Matter – PM) to cząstki o średnicy poniżej 10 mikrometrów, natomiast jego drobniejsza, a zarazem bardziej szkodliwa frakcja, czyli PM 2,5, to cząstki o średnicy poniżej 2,5 mikrometra (dla porównania ludzki włos ma średnicę 50-70 mikrometrów). Pył zawieszony składa się głównie z drobnych cząstek sadzy, metali ciężkich (kadmu, rtęci, ołowiu), bakterii oraz związków organicznych, w tym tak szkodliwych jak dioksyny, węglowodory aromatyczne, benzo(a)piren i furany. Pył [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus