Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Strategia gospodarki odpa(...)

Edward S. Kempa Termin strategia przywołuje skojarzenia militarne i wojenne. Wszak jej zasady sformułował i ustalił pruski generał Klaus von Clausewitz (1780-1831), odnosząc strategię i taktykę nie do nauki, lecz do sztuki wojennej. Terminy strategia i taktyka bywają często stosowane zamiennie, co nie zawsze jest właściwe. Łatwo jednak wykazać, bo jest to dość powszechne, że zarówno strategię, jak i taktykę używa się obecnie w nazewnictwie nauk cywilnych; można tu więc także(...)
»

Zaopatrzenie w wodę i odp(...)

Istotnym elementem stosunków prawnych w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków jest regulamin zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Wprawdzie podstawę stosunków prawnych pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług stanowi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, ale znaczącą rolę odgrywa także regulamin. Ważna jest zwłaszcza analiza regulaminu w kontekście ogólnej koncepcji kształtowania stosunków prawnych w zakresie zao(...)
»