Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dlaczego mamy mało PPP?(...)

Idea aktywnej pomocy państwa w pozyskaniu lokali mieszkalnych dla członków lokalnych społeczności, którzy z różnych powodów nie radzą sobie w życiu, jest rozpowszechniona na wszystkich kontynentach i od dawna stanowi ważny komponent polityki prospołecznej. Do katalogu metod wdrażania tego rodzaju przedsięwzięć doszło niedawno partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Cele budownictwa mieszkaniowego często określone są przez priorytety polityki społeczne(...)
»

Czy odory doczekają się r(...)

Choć uciążliwe zapachy to problem międzynarodowy, brak polityki Unii Europejskiej dotyczącej tej kwestii, połączony z mozaiką rozwiązań w tej dziedzinie w Europie (na które zwróciła uwagę Anna Bokowa, organizatorka konferencji i prezes firmy Environmental Odour Consulting, działającej w Kanadzie i Polsce), powoduje utrudnienie strategicznego planowania działań podmiotów w branży – brzmi jedna z konkluzji konferencji. Ponadto  głównym wnioskiem ze spotkania było to, że odory można (...)
»