Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ustawowo słaba, samorządo(...)

  Niewielu jest wójtów, burmistrzów, a nawet prezydentów miast, którzy w czasie kadencji wydadzą chociaż jedną decyzję o tymczasowym odebraniu zwierzęcia. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele. Mała aktywność organizacji społecznych, świadomość problemów, które zaczynają się w momencie wydania i wykonania decyzji, inne poziomy wrażliwości organizacji, samorządowców, prokuratorów i sędziów, brak zaplecza(...)
»

Strategia ekologiczna prz(...)

Gospodarka turystyczna stanowi ważny element rozwoju gospodarczego i źródło dochodów państwa. Jednakże niewłaściwe zarządzanie i planowanie rozwoju turystyki może bezpośrednio wywołać zniszczenia środowiska przyrodniczego i kulturowego, których skala i natężenie będą zależały od konkretnego regionu, formy podróży oraz liczby turystów. W ramach gospodarki turystycznej działają liczne przedsiębiorstwa, które w swoich ofertach wykorzystują atrakcyjne z punktu widzenia (...)
»