Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Programy naprawcze(...)

Marek Górski Programy naprawcze są nową instytucją w systemie prawa ochrony środowiska, wprowadzaną głównie dla wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego. Służyć mają wykonywaniu obowiązków związanych z ochroną jakości środowiska. Obowiązek opracowania, przyjęcia i wykonania programu powstawać będzie z chwilą stwierdzenia naruszenia standardów jakości środowiska, w przypadkach określonych ustawą. Regulacje prawne dotyczące programów składają się z dwó(...)
»

Ekologiczna trzynastka(...)

Od 20 do 23 listopada br. w Poznaniu nastanie czas ekologii, a to za sprawą trzynastej już edycji Międzynarodowych Targów Ekologicznych POLEKO 2001. Tegoroczne targi zajmą łączną powierzchnię ponad 12,6 tys. m2. Z tego niewiele ponad 9,6 tys. m2 zajmie ekspozycja firm polskich, a pozostałe niespełna 3 tys. m2 oferta firm zagranicznych. Wystawcy i ich oferta (...)
»