Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Podmioty zobowiązane do s(...)

Kolejne nowelizacje przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. zmieniły katalog podmiotów zobowiązanych do udzielania zamówień wg zasad zawartych w tym akcie prawnym. Warto zatem zapoznać się z obecnymi przepisami w tym zakresie.  Do stosowania przepisów Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) zobowiązane są przede wszystkim jednostki sektora finansów publiczn(...)
»

Społeczne znaczenie i pre(...)

Co takiego jest w zieleni, że tak istotnie wpływa na poczucie zadowolenia z życia? Otóż tereny zieleni to nic innego jak środowisko, w którym dochodzi do tzw. efektu regeneracyjnego, jakiemu ulega zestresowany, przemęczony organizm człowieka. W 2013 r. w prestiżowym czasopiśmie „Psychological Science” opublikowany został artykuł Matthew P. White’a i zespołu z European Centre for Environment & Human Health at the University of Exeter Medical School, prezentujący (...)
»