Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Jak robią to na świecie? (...)

Edukacja jest pierwszym krokiem do skutecznej ochrony środowiska. O wspólne dobro, jakim są zasoby naturalne, powinien dbać każdy z osobna i wszyscy razem. Jak jednak zainteresować oraz skutecznie edukować zarówno dorosłych, jak i najmłodszych? Jak to się robi na świecie? Ludziom trzeba dać pole do działania. W Polsce mieszkańcy miast stanowią dziś już ok. 60% ludności. Tymczasem, jak twierdzą autorzy Krajowej Polityki Miejskiej 2030, na długofalowy sukces gospodarc(...)
»

Koncentruję się na przys(...)

Koncentruję się na przyszłości Z Henrykiem Kowalczykiem, ministrem środowiska, o priorytetach kierowanego przez niego resortu rozmawia Piotr Talaga.   Pana poprzednik dążył do podporządkowania gospodarki wodnej Ministerstwu Środowiska. Ten dział trafił jednak do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Czy to właściwe rozwiązanie? Woda to przecież część środowiska. Prawo wodne(...)
»