Listopadowa refleksja

wydany w Czysta Energia – 2015-11
  DRUKUJ

W listopadowym miesiącu krótkich dni i refleksji trzeba poszukiwać jasnych stron życia i pozytywnych sygnałów. W energetyce o takie niełatwo, ale kto szuka, ten znajdzie.

Pierwszym optymistycznym zjawiskiem jest przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi przykład strategicznego podejścia do rozwoju gospodarki. To na razie projekt opublikowany w sierpniu i poddany konsultacjom społecznych, więc dobrze by było, żeby jego ostateczna wersja została przyjęta jako oficjalny dokument rządowy. Przede wszystkim w NPRGN zauważa się, że technologie niskoemisyjne, w tym energetyka odnawialna, są nie tylko obciążeniem narzuconym przez zobowiązania unijne, ale także szansą na rozwój i drogą do poszukiwania nowych źródeł przewagi konkurencyjne [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus