Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Inwestycje w RIPOK-i 2013(...)

Niektóre gminy w Polsce wciąż czekają na RIPOK-i, tymczasowo korzystając z instalacji zastępczych. Inne natomiast doinwestowują modernizowanie systemu gospodarki odpadami w regionie. Zmiany z pewnością idą w dobrym kierunku. Dzięki temu coraz więcej odpadów komunalnych trafia do zakładów przetwarzania, a nie na składowiska. Już pod koniec maja ubiegłego roku zakończono I etap budowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża oraz okolicznych 15 gmin. Zakres rzeczowy pr(...)
»

Stagnacja drogą do rozwoj(...)

  Nie cichną dyskusje na temat głodu na świecie w kontekście produkcji biopaliw. Przyczynkiem do takiej debaty w minionym roku był raport międzynarodowej organizacji Oxfam pod znaczącym tytułem „Ziarna głodu”. Publikacja wywołała niezwykłe poruszenie, a główne tezy dotyczą konieczności likwidacji celów wskaźnikowych dla biopaliw w Unii Europejskiej. Prosta argumentacja baz(...)
»