Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Instalacja fluidalnego su(...)

Osady ściekowe są odpadem i powinny podlegać w pierwszej kolejności redukcji ilości, a następnie usuwaniu, wykorzystaniu lub unieszkodliwianiu. Dla osadów ściekowych powstających na terenie dużych aglomeracji jedną z metod jest suszenie i termiczne przekształcanie w specjalnie do tego zaprojektowanych oraz zbudowanych instalacjach, będących w pełni bezpiecznymi dla środowiska i dla zdrowia osób mieszkających w rejonie ich lokalizacji. W Polsce podstawowym aktem prawnym dotyczącym(...)
»

Podziemne rozwiązania(...)

Na początku wakacji firma Meva-pol podczas oficjalnego otwarcia nowej siedziby spółki zaprezentowała podziemne kontenery na odpady. Spółka Meva-Pol, polski oddział czeskiego producenta i dostawcy pojemników na wszystkie rodzaje odpadów, przeniosła swoją siedzibę i magazyny z Zielonej Góry do pobliskiej Świdnicy. Na uroczyste otwarcie nowej lokalizacji zaprosiła swych klientów. Obecnych było ponad 50 osób, m.in. przedstawiciele urz(...)
»