Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kret – mały dewastator tr(...)

Krety uważane są za szkodniki nie tylko przez działkowców i ogrodników, ale też przez osoby odpowiedzialne za utrzymanie zieleni miejskiej. Zwierzęta te wyrządzają szkody w zasadzie tylko jednym swoim zachowaniem, a mianowicie drążeniem korytarzy wentylacyjnych zakończonych kopcami ziemi. Niestety, nie ma skutecznych metod walki z kretem. Gdyby zapytać tzw. przypadkowych przechodniów o kreta, to zdania byłyby mocno podzielone. Z jednej stro(...)
»

O poziomie opłat za wodę (...)

Gdyby zsumować średnią cenę wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych, wynikającą z taryf polskich przedsiębiorstw wod-kan, i podzielić tę kwotę przez liczbę tychże przedsiębiorstw (zgodnie z ankietami wypełnionymi przez 376 przedsiębiorstw i zebranymi przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”), to 1 marca 2004 r. średnia opłata za 1 m3 dostarczanej wody i odprowadz(...)
»