Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Budynek przy granicy dzia(...)

Krzysztof Kasprzak, Beata Raszka Organ architektoniczno-budowlany nie może domagać się od wnioskodawcy przedstawienia pisemnej zgody sąsiada dotyczącej lokalizacji budynku na sąsiedniej działce bezpośrednio przy granicy działki, umożliwiającej wydanie pozwolenia na budowę. Brak zgody właściciela działki sąsiedniej nie może stanowić wyłącznej przyczyny nieudzielenia pozwolenia na budowę obiektu przy granicy działki. Zachowane zostaje jednak prawo do oprotestowania budowy, gdyby właś(...)
»

Systemy selektywnego zbie(...)

W państwach członkowskich Unii Europejskiej selektywna zbiórka akumulatorów i baterii małogabarytowych opiera się na różnych rozwiązaniach prawnych. Doprowadziło to do opracowania różnych systemów organizacyjnych i logistycznych. Systemy takie działają już z powodzeniem w 12 państwach UE (Austrii, Belgii, Czechach, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Portugalii, Szwecji i we Włoszech), a w trzech krajach aktualnie powstają (Grecji, Hiszpanii i na Węgrzech). (...)
»