Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Komunikacja społeczna na (...)

Ogólnoeuropejski Program Natura 2000 wywiera duży wpływ na życie mieszkańców Unii Europejskiej. Wbrew pozorom nie dotyczy on wyłącznie mieszkańców obszarów Natura 2000, ale wpływa również na życie innych grup społecznych: inwestorów, przedsiębiorców, władz samorządowych wszystkich szczebli, przedstawicieli administracji rządowej, naukowców, przyrodników, turystów, studentów, uczniów itd. W pop(...)
»

ENVICON 2014. Najważniejs(...)

Wyzwania, jakie stoją przed nami w gospodarce odpadami, gospodarce wodno-ściekowej oraz innowacje w tych branżach to zagadnienia, które zdominują – zaplanowany na 13-14 października w Poznaniu –Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON 2014. Wydarzenie, w którym weźmie udział blisko pół tysiąca osób, tradycyjnierozpocznie Targi POLEKO. Organizowany przez firmę Abrys ENVICON jest miejscem spotkań, które na stałe zapisane jest w kalen(...)
»