Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

List otwarty do Premiera(...)

Koalicja na Rzecz Biopaliw (KnRB), stanowiąca pełną reprezentację najważniejszych organizacji branżowych zajmujących się problematyką biopaliw ciekłych, zwraca się do Pana Premiera z informacją, iż po raz kolejny działalność PKN Orlen, poprzez wykorzystanie pozycji dominującej na rynku producentów paliw, narusza zasady równouprawnienia w kontaktach handlowych oraz zagraża stabilnemu funkcjonowaniu całego łańcucha producentów biokomponentów. (...)
»

Informator(...)

Segregacja w Lublinie W lubelskim Ratuszu odbyło się podsumowanie roku funkcjonowania selektywnej zbiórki w mieście. Przy tej okazji zawarto porozumienie z czterema firmami odbierającymi odpady w sprawie dalszego wprowadzania segregacji śmieci. fot. K. Pniewczuk Porozumienie to dotyczy współpracy w ustawianiu kolejnych pojemników w całym(...)
»