Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przydomowe elektrownie wi(...)

Energia elektryczna pozyskana z energii z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, bowiem wytworzenie energii nie wiąże się ze spalaniem żadnego paliwa. Zespoły elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nazywane są farmami wiatrowymi lub parkami wiatrowymi (czasem też siłowniami wiatrowymi). W praktyce elektrownie wiatrowe są klasyfikowane z uwzględnieniem zastosowania (przydomowe lub przemysłowe), a także mocy (mikro, małe i duże) oraz lokalizacj(...)
»

Takie będą Rzeczypospolit(...)

W ubiegłym roku w drugiej połowie grudnia miały miejsce dwa wydarzenia istotne dla przyszłych działań w gospodarce odpadami. Jedno z nich to sfinalizowanie działań legislacyjnych w zakresie tzw. Ustawy czyszczącej. Rzecz bardzo ważna pod względem treści utworzonego prawa i niezmiernie ciekawa ze względu na przebieg i sposób jego uchwalania. Drugie wydarzenie miało miejsce w Brukseli trzy dni później i było to przyjęcie Decyzji Rady Europy dotyczącej bardzo ważnego uzupełnienia legislacyjnego (...)
»