Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Krakowski sposób na odpad(...)

„Plan gospodarki odpadami dla miasta Krakowa”, będący swoistą częścią większego Programu Ochrony Środowiska. Jest naturalną odpowiedzią na potrzeby dynamicznie rozwijającego się miasta i jego mieszkańców, ale także realizacją wymogów zawartych w ustawie o odpadach z 21 kwietnia 2001, której jeden z artykułów wprowadza właśnie obowiązek sporządzania takich planów przez właściwe samorządy. Plan koresponduje - co jest bardzo istotne - z przepisami i rygorystycznymi normami stosowany(...)
»

Dylematy przedstawicieli (...)

Zmiana kompetencji starosty w nowym Prawie wodnym,problemy w funkcjonowaniu gminnych spółek wodnych, oraz pomiary hałasu i tworzenie map akustycznych– to tylko niektóre z tematów poruszonych podczas VI zjazdu Szefów Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostw Powiatowych.Spotkanie odbyło się 5-6 czerwca br., a miejscem obrad był Grodzisk Wielkopolski.(...)
»