Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Czas na radykalne zmiany (...)

Nowe regulacje mają dostosować unijne standardy postępowania z odpadami do wymogów przyszłości – wpisują się w szerszą koncepcję gospodarowania w obiegu zamkniętym. UE zakłada realizację nowego sposobu gospodarowania odpadami dzięki tzw. rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Co więcej, nowe podejście bazuje na założeniu, że państwa członkowskie powinny przede wszystkim zapobiegać powstawaniu odpadów, a gdy nie jest to możliwe – intensyfikować recykling odpadów komunalnych i opakowaniowyc(...)
»

Co warto wiedzieć o drewn(...)

Wydawać by się mogło, że drewno jest po prostu kolejną substancją, która przy spalaniu wytwarza trzy podstawowe produkty: po pierwsze ciepło, którym możemy się cieszyć, po drugie kłęby dymu, wydostające się z pieca kominem w przestworza a po trzecie masy popiołu, które musimy zutylizować. Niby tak jest, ale...   Drewno jest wyjątkową substancją palną. W skład chemiczny drewna wchodzą węgiel, tlen i wodór, które stanowią 99%(...)
»