Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Standardy według organiza(...)

Ponieważ nie udało się opracować jednolitych standardów w gospodarce odpadami komunalnymi, które zostałyby zaakceptowane przez wszystkie albo chociaż przez większość środowisk funkcjonujących w branży, dwie organizacje przygotowały własne propozycje w tym zakresie. Poniżej przedstawiamy ich założenia. Polska Izba Gospodarki Odpadami (PIGO) przygotowała projekt specjalnego programu certyfikacji, który zyskał nazwę Program certyfikacji „Profesjonalne Przedsiębiorstwo Higieny (...)
»

Orzecznictwo Sądu Najwyżs(...)

W ubiegłym roku wydanych zostało kilka orzeczeń Sądu Najwyższego (SN), w których poruszona została problematyka zamówień publicznych. Co prawda, niektóre z nich odnosiły się do poprzedniej ustawy o zamówieniach publicznych, ale bardzo często przedmiotem rozważań SN były zagadnienia aktualne również w świetle nowej ustawy albo też rozwiązania prawne, które nie ulegały zmianie. Sąd Najwy(...)
»