Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

PFU w systemach oczyszcza(...)

  Wiosną br. ukazały się trzy opracowania, które należy czytać łącznie. Jednak bez zastanowienia się nad reperkusjami jakiekolwiek czynności w planowaniu i projektowaniu kanalizacji i oczyszczalni nie mają najmniejszego sensu.   Chodzi o aktualizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – KPOŚK (publikowaną na stronach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej), raport Najwyższej Izby Kontroli o realizacji KPOŚK-u(...)
»

Kieleckie doświadczenia(...)

Kanały poddane renowacjom przy wykorzystaniu technologii bezwykopowej przynoszą oczekiwane efekty, a prowadzone od lat cykliczne kontrole nie wykazują żadnych niepokojących zmian. Kanalizacja w Kielcach Początki kanalizacji sanitarnej Kielc sięgają końca lat 20. ubiegłego stulecia. Wtedy to ówczesne władze miejskie podpisały umowę z amerykańską firmą Ulen & Company, na mocy której Amerykanie udzielili miastu kredytu na realizację inwestycji obejmującej budowę sieci kan(...)
»