Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kolejna szansa, czy złudn(...)

Kolejny projekt zmiany ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji został opublikowany 10 kwietnia 2013 r. Znowu ożyły nadzieje całej branży na uregulowanie tego systemu. Po lekturze projektu można jednak dojść do wniosku, że zamysł projektodawcy pozostał bez zmian. Utrzymano najbardziej dotkliwe zapisy dla głównych uczestników systemu – stacji demontażu pojazdów (SDP). Praktycznie na tę grupę nałożono największe obciążenia i obowiązki. Niezroz(...)
»

Prawo i edukacja(...)

Tomasz Szymkowiak Olbrzymie zmiany w prawie dotyczącym ochrony środowiska oraz edukacja ekologiczna w gospodarce odpadami były tematami przewodnimi XVIII Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w Ustroniu. Tym razem gospodarzem Zjazdu było Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zabrzu. Ponad trzystu przedstawicieli przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, zakładów oczyszczania miast, producentów sprzętu komunalnego spo(...)
»