Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aspekty praktyczne wyboru(...)

Wybór jednego z dostępnych narzędzi informatycznych w warunkach polskich to zagadnienie niezwykle złożone. Brakuje jednoznacznie sformułowanych kryteriów umożliwiających szybkie dowiedzenie się, które z oferowanych na rynku narzędzi spełniają oczekiwania użytkowników. Dodatkowo praktyczna ocena integracji proponowanych programów z systemami GIS jest trudna ze względu na dużą różnorodność rozwiązań i subiektywność ocen1. Ilo(...)
»

Niezbędnik prasowy(...)

Program współpracy z mediami powinien zajmować istotne miejsce w długofalowej polityce informacyjnej wszystkich podmiotów lokalnych, a działania w tym zakresie nie mogą ograniczać się jedynie do spraw incydentalnych. Dzięki prasie samorządy i przedsiębiorstwa komunalne mają możliwość dotarcia z informacją do szerszego odbiorcy, co ułatwia uzyskanie akceptacji społecznej dla prowadzonych działań. Media, także lokalne, mają coraz większy wpływ na kształtowanie opinii publicznej. Inform(...)
»