Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Aktualności(...)

Co się wydarzyło w 2012 roku? STYCZEŃ   IPM Essen W jubileuszowej, już 30. edycji międzynarodowych targów roślin ozdobnych IPM w niemieckim Essen wzięło udział ok. 60 tys. zwiedzających oraz ponad 1,5 tys. wystawców. Impreza odbyła się w dniach 24-27 stycznia 2012 r. Jej uroczystego otwarcia dokonała Ilse Aigner, federalna minister rolnictwa. W swym wystąpieniu chwaliła organizację tego typu wydarzeń, któ(...)
»

Sprawozdania z realizacji(...)

Rok 2007 to rok przygotowania sprawozdań z realizacji gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów gospodarki odpadami, a także krajowego planu gospodarki odpadami. Wymagania w tym zakresie zostały uszczegółowione Ustawą z 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 175, poz. 1458 oraz z 2006 r. nr 63, poz. 441). Zgodnie z art. 14 ust. 12b Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628, z późn. zm.) sprawozdania z r(...)
»