Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Porozumienia gmin(...)

W sferze publicznoprawnej – czy też ściślej – prawa administracyjnego mamy do czynienia z różnymi możliwościami dobrowolnego współdziałania. W większości wypadków wymaga to dokonania pewnych czynności prawnych, które przyjęło się nazywać porozumieniami administracyjnymi i które w istocie przypominają czynności cywilnoprawne – jedną nich jest zawarcie umowy. W praktyce powstaje przy tym czasami problem wyznaczenia precyzyjne(...)
»

Realne cele w realnej per(...)

Z Pawłem Chudzińskim, prezesem Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, rozmawia Wojciech DutkaW Polsce jest ok. 1000 przedsiębiorstw wodociągowych, od zupełnych kopciuszków po potężne firmy typu Aquanet. Sukcesem jest istnienie Izby jako wyraziciela grupowych interesów, ale interesy jej członków są często rozbieżne. Są rozbieżne, ale jest także bardzo dużo rzeczy wspólnych, choćby ustawodawstwo. Nie ma przymusu należenia do Izby, w tej chwili jest ponad 400 c(...)
»