Wszystkie artykuły w kategorii: "Półka z książkami"

Polecane artykuły:

Sposób obliczania opłaty(...)

Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) przewidują kilka sposobów obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – potocznie zwanej „podatkiem śmieciowym”. Jest to przedmiotem regulacji art. 6j u.c.p.g. Mamy zatem do czynienia z kilkoma podstawowymi możliwościami, przy czym zawsze jest to iloczyn, w którym jednym z czynników jest stawka opłaty, określona przez radę gminy, a(...)
»

Wiadomości bez granic(...)

  W.E. Hart i R. Murray: Przegląd strategii rozmieszczania czujników w systemach wykrywania zanieczyszczeń w systemach dystrybucji wody pitnej Systemy wykrywania zanieczyszczeń (ang. contaminationwarning systems – CWS) to bardzo obiecujące narzędzia, minimalizujące ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa skażenia systemów dystrybucji wody pitnej. Jeden z najważniejszych aspektów związanych z proje(...)
»