Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Z sercem do odpadów(...)

Budowa jednego z najnowocześniejszych zakładów unieszkodliwiania odpadów w Polsce prowadzona była etapowo. Na początku 2003 r. oddano do użytku kwaterę składową. W kwietniu br. zakończono drugi etap budowy zakładu, obejmujący szereg elementów służących do zagospodarowywania poszczególnych grup odpadów. Pierwszy etap w całości sfinansowany był ze środków własnych, drugi zaś przy współudziale środków Unii Europejskiej (72% kosztów kwalifikowanych) oraz Narodowego i Wojewódzkiego Fu(...)
»

Kalendarium(...)

13-14.02.2012, Myszków – Chorzów III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Metody zagospodarowania osadów ściekowych” Organizator: Abrys Info: 61 655 81 23, a.senska@abrys.pl, www.abrys.pl   29.02-2.03.2012, Ustroń IX Konferencja naukowo-techniczna nt. „Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych”(...)
»