Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Marchewka to owoc, a ślim(...)

Według urzędników UE takie są właśnie realia. Unijne absurdy mają już długą historię. Jakiś czas temu urzędnicy unijni zabrali się za krzywiznę banana i udało im się nawet przygotować dotyczące tego nowe normy. Mowa o rozporządzeniu Komisji Europejskiej, które podawało wzorzec owego owocu. Rozwiązanie to przeforsowali Francuzi, którzy chcieli zaliczyć do pierwszej klasy tylko te banany, które p(...)
»

O błędnym rozumieniu isto(...)

Senat przyjął nowelizację Prawa energetycznego (tzw. mały trójpak) razem ze zgłoszoną przez rząd poprawką. Poprawka rzadu dotyczyła zwolnienia z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej prosumentów –właścicieli mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), produkujących energię elektryczną. W przypadku typowego prosumenta zwolnienie z działalności gospodarczej usuwa istotną barierę biurokratyczną i jest korzystne ekonomicznie, np. ze względu n(...)
»