Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

JAKOŚĆ WODY DO PICIA W PRZEPISACH UNII EUROPEJSKIEJ I W PRZEPISACH POLSKICH Marek Roman Publikacja zawiera przepisy i wymagania dotyczące jakości wody ustalane w Polsce po roku 1918, a także przez Unię Europejską i Światową Organizację Zdrowia (WHO). Spośród tych trzech unormowań polskie przepisy są najstarsze, następnie pojawiły się przepisy WHO, a na końcu weszły w życie dyrektywy unijne. Najważniejsze z nich to wytyczne WHO, gdyż stanowią one niemal na całym świecie(...)
»

Granice z konsensusem. O (...)

Granice z konsensusem Podczas posiedzenia Zarządu ZMP, które odbyło się w Mielcu 23 kwietnia br., dyskutowano na temat zmian granic miast przy okazji opiniowania senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Nowe zapisy mówią, że akt prawny wydawany przez Radę Ministrów, dotyczący zmian granic(...)
»