Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrównoważony rozwój z bio(...)

Polska jako członek Unii Europejskiej jest liczącym się uczestnikiem wielu programów przedstawionych przez Komisję Europejską, a które zmierzają do rozwiązywania najróżniejszych problemów stojących przed Europą, a nawet patetycznie rzecz ujmując przed naszą cywilizacją. Korzystać tu możemy z bogatych doświadczeń krajów członkowskich, a na szczególną uwagę zasługuje Holandia. 12-13 kwietnia 2007 r. w Hadze wraz z grupą polskich i holenderskich ekspertów Polska Izba Biomasy uczestniczyła w kon(...)
»

RPO a transport miejski(...)

Transport miejski, często zamiennie nazywany komunikacją miejską, zdefiniowany został w Ustawie z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (DzU z 2004 r. nr 204, poz. 2088, z późn. zm.) jako przewóz regularny, wykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego, w granicach administracyjnych miasta albo miasta i gminy, miast albo miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoi(...)
»