Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Osady ściekowe w produkcj(...)

W Polsce powstaje coraz więcej oczyszczalni ścieków. To duży postęp w dziedzinie ochrony wód, niestety, związany również z wytwarzaniem odpadu – osadów ściekowych. Ich ilość w skali rocznej szacowana jest na ok. 480 tys. – 520 tys. Mg s.m., ale przewiduje się, że w ciągu najbliższych dziesięciu lat ich ilość wzrośnie prawie dwukrotnie. Osady ściekowe powstające w oczyszczalniach ścieków są odpadem, którego unieszkodliwiani(...)
»

Ekologia i polityka(...)

Radosław Gawlik członek Rady Krajowej Zieloni 2004 W Polsce prowadzenie działalności ekologicznej oznacza niemal nieustanne spieranie się z władzami na różnych szczeblach. Ekolog jest dla rządzących w najlepszym wypadku petentem, najczęściej jednak przypada mu rola przeciwnika. Jeżeli uda mu się coś „ugrać”, to dopiero po walce. Politycy niemal odruchowo ustawiają ekologów po przeciwnej stronie barykady, widząc w nich wrogów postępu i rozwoju gospodarczego.(...)
»