Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rola samorządów w wykorzy(...)

Odnawialne źródła energii (OZE) są modne czy niezbędne? Gdyby przyjąć, że wiek Ziemi to jedna godzina, czyli 60 minut, wtedy wiek XIX, XX i XXI, czyli 300 lat eksploatacji paliw kopalnych, węgla, ropy naftowej i gazu, to mniej niż sekunda. W ciągu roku ludzie zużywają energię, na zgromadzenie której trzeba było 500 tys. lat, a zapotrzebowanie ciągle rośnie – wg niektórych prognoz do 2035 r. podwoi się. Aż w końcu jej zabraknie. Mówi się, że aktualnie zużywamy energię z pali(...)
»

Żyć w inteligentnym mieśc(...)

Zmieniający się świat oddziałuje na strukturę miast i wpływa na funkcjonowanie mieszkańców. Jakość życia w polskich miastach wzrasta. Co zrobić, by lepiej czuć się w inteligentnym mieście? Niektóre polskie miasta dorównują już jakością życia standardom, które znamy z Europy Zachodniej. Są coraz bardziej zielone, czystsze, lepiej oświetlone i mają efektywne rozwiązania komunikacyjne. Nowoczesne technologie wspierają dynamiczny rozwój oraz przyczyniają się do podnosze(...)
»