Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polsko-islandzkie spotkan(...)

Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Przemysłu, Energetyki i Turystyki Islandii przy współpracy Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego było organizatorem konferencji nt. współpracy polsko-islandzkiej w zakresie geotermii, która odbyła się 19 września w gmachu Ministerstwa Gospodarki. Konferencja miała na celu zacieśnienie współpracy i przedstawienie możliwości realizacji wspólnych projektów. (...)
»

Stanowisko Związku Miast (...)

Ustawa Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 r. wprowadziła nowy zakres opłat za gospodarne korzystanie ze środowiska. Opłatami tymi objęto wody opadowe lub roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni ujętych w system kanalizacyjny. Z niewinnego, wydawałoby się, przepisu prawa stworzył się wielki problem. Polega on na tym, iż cały system kanalizacji deszczowej został pobudowany jako system ogólnodostępny w celu odprowadzenia wód opadowych do cieków wodny(...)
»