Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Od redakcji(...)

Przez tysiące lat ludzkość przyczyniała się do olbrzymich przemian cywilizacyjnych, które odcisnęły swe piętno także na kształtowaniu ogrodów i publicznych przestrzeni. W kolejnych epokach nadawano terenom zieleni nowy charakter, funkcję czy symbolikę, a ponadto w każdym z historycznych okresów panowała moda na szczególny rodzaj ogrodowych założeń. Na pewno były one, są i będą odzwierciedleniem ducha czasów, w których powstają, kultury społecznej i ma(...)
»

Warto przeczytać(...)

„Ekologiczny ogród”, Jerzy Woźniak, Wydawnictwo Buchmann Dziś słowo „ekologia” w powszechnym rozumieniu zmieniło swe znaczenie. Celem autora książki jest przywrócenie mu właściwego sensu. Pierwotnie termin ten dotyczył szeroko pojętej przyrody, postrzeganej jako system skomplikowanych zależności, występujących między poszczególnymi gatunkami roślin i zwierząt, a ich naturalnym środowiskiem. W publikacji poruszono(...)
»