Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Stan techniki Cz. II(...)

Kompostowanie w Austrii Dzięki zawartości organicznych substancji odżywczych, żywych organizmów i mineralnych elementów śladowych oraz luźnej strukturze i zdolności do wchłaniania i wiązania ogromnej ilości wody kompost tworzy optymalne warunki dla rozwoju roślin, mikroorganizmów i pożytecznych zwierząt. Dlatego w Austrii stale wzrasta ilość produkowanego kompostu najwyższej jakości. (...)
»

Akademizm miejski(...)

W XIX w. sztuka nie umiała nadążyć za dynamiką rewolucji przemysłowej i przemian społecznych. Przejawem tej bezradności były wyższe szkoły artystyczne i kierunek studiów – akademizm, bezrefleksyjnie naśladujący dawne formy. Podobnie dzieje się obecnie z gospodarką przestrzenną – nie nadążając za wyzwaniami, woli ona naśladować niż tworzyć. Początkowo XIX-wieczny akademizm odegrał pozytywną rolę, nadając wysoką rangę sztuce i pozycję społeczną artystom. Proces kształ(...)
»