Wszystkie artykuły w kategorii: "Wywiad miesiąca"

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Czy wiesz, że... pierwsza firma wywożąca odpady powstała w starożytnych Atenach pierwsza kampania Clean Up the World odbyła się we wrześniu 1993 roku a uczestniczyło w niej ponad 30 milionów osób z 8 krajów; obecnie w tej największej kampanii ekologicznej świata udział bierze120 – 130 krajów Kapania recyklingu komórek w Niemczech W(...)
»

Zezwolenie na odbiór odpa(...)

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2003 r. nr 7, poz. 78) przyniosła zmianę nazwy i zakresu podstawowej decyzji administracyjnej, jaką było zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Obecnie dotyczy to tylko odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pozostały natomiast niezmienione ogólne zasady wydawania tych zezwoleń - ustalone nowelą z 2001 r. (DzU nr 100, poz(...)
»