Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"


  1. Nowe rozwiązanie technologiczne - lepsze wykorzystanie biomasy łąkowej Czytaj

     Piotr Goliński

     Jędrzej Daszkiewicz

     Barbara Golińska

     Marek Czerwiński


Polecane artykuły:

Rozwój sieci w polityce t(...)

Sprawny transport jest jednym z ważniejszych składników jakości życia. Umożliwia spełnianie różnych aktywności człowieka, w tym produkcję. Niesprawna komunikacja obniża atrakcyjność miasta i może doprowadzić do degradacji jego wartościowych obszarów. Kluczową rolę w zarządzaniu rozwojem i eksploatacją transportu miejskiego ma polityka transportowa. Generalnym celem tej polityki jest stworzenie warunków dla sprawnego, bezpiecznego, ekonomicznego i ograniczającego uciążliwość dla(...)
»

Obszary specjalne Cz. III(...)

Istnieje kilka aktów prawnych, które mają znaczenie dla ochrony krajobrazu – zarówno pośredniej, jak i bezpośredniej. Wyznaczają one tzw. obszary specjalne. Forma i zakres obszarów specjalnych determinują działania mające na celu ochronę krajobrazu na tych terenach. Oprócz opisanych wcześniej form („Przegląd Komunalny” 9/2013 i 10/2013) można wymienić kolejne obszary specjalne, mające znaczenie dla ochrony krajobrazu. Są to zespoły przyrodniczo-krajobrazowe – w rozu(...)
»