Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"


  1. Nowe rozwiązanie technologiczne - lepsze wykorzystanie biomasy łąkowej Czytaj

     Piotr Goliński

     Jędrzej Daszkiewicz

     Barbara Golińska

     Marek Czerwiński


Polecane artykuły:

Struktura sieci dróg w mi(...)

Struktura sieci dróg w mieście, stanowi pewną jego charakterystykę i może być jednym z czynników oceny miasta z punktu widzenia sprawności transportu, dostępności komunikacyjnej, pracy przewozowej, a także warunków życia mieszkańców, ładu przestrzennego oraz innych czynników. Dlatego też warto podjąć zarówno badania, jak i próby oceny tego układu oraz poszukiwać relacji zachodzących pomiędzy tym układem a różnymi innymi czynnikami charakteryzującymi miasto. Struktura sieci dróg jest t(...)
»

Nowoczesne narzędzia info(...)

Anna Kosmacz-Chodorowska W szpitalnictwie problem odpadów jest poważniejszy niż w innych gałęziach gospodarki, ponieważ wynika on nie tylko z ilości, ale i z rodzaju tych odpadów - niektóre kategorie odpadów w szpitalach muszą być usuwane w specjalny sposób, z powodu dużego ryzyka zanieczyszczenia, toksyczności i zainfekowania. Kosztowne techniki usuwania odpadów oraz odpowiedzialność za ekologię zmuszają do podjęcia różnych kroków w celu obniżenia kosztów usuwania odpadów. Problem(...)
»