Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Prawo wodne - zmiana na l(...)

Historia zmian liczy ponad 10 lat. Jest w nią wpisane jakieś fatum. W każdej kadencji Sejmu pracowano nad prawem wodnym i gdy zbliżało się jego uchwalenie, Sejm kończył kadencję. Istniały obawy, że historia powtórzy się i w obecnej kadencji. Odpowiedzialnością za opóźnienia obarczano posłów Unii Wolności. Dotyczyło to szczególnie przewodniczącego podkomisji ds. tej ustawy - posła Jerzego Madeja i mnie, gdyż zgłaszaliśmy propozycje zasadniczych zmian do projektu rządowego. Ostatnia decyzja Sejmu (...)
»

Zadania na przyszłość(...)

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w Polsce Budowa tysięcy kilometrów sieci kanalizacyjnych oraz budowa, rozbudowa i modernizacja wielu oczyszczalni ścieków to zadania, którym branża wodociągowo-kanalizacyjna w Polsce musi sprostać w ściśle określonym czasie. Luka strukturalna, którą zwykło się określać niedobory w zakresie wyposażenia w urządzenia, sieci i instytucje infrastrukturalne, oraz dystans dzielący polskie gminy od standardów europejskich stanowią dla w(...)
»