Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Gminne instalacje OZE w j(...)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki od blisko 20 lat aktywnie działa na rzecz poprawy stanu środowiska regionu. Realizuje liczne projekty z udziałem funduszy pomocowych, m.in. dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Związek 20 samorządów gminnych z terenu woj. podkarpackiego i małopolskiego, zlokalizowanych na terenie zlewni rzeki Wisłoki, tworzą: miasto Jasło, gm. Brzostek, gm. Brzyska, gm. Czarna, gm. Chorkówka, gm. Dębica, gm. Dębowiec, gm. Jasło, gm. Jed(...)
»

Kosztorysowanie prac zwią(...)

 Wzrost świadomości nadrzędnej roli zieleni w środowisku życia człowieka powoduje, że coraz większy nacisk kładzie się na jakość przestrzeni, a jej zagospodarowanie stanowi istotną część inwestycji. Rosnące koszty zakładania i utrzymania terenów zieleni zmuszają zarządców do wyboru właściwej strategii gospodarowania ich zasobami, gdzie niemałą rolę odgrywa usprawnienie strefy wykonawczej, w której, oprócz poszukiwania środków finansowania, podstawą j(...)
»