Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Europa i Francja przeciw (...)

Kwestia przeciwdziałania globalnym zmianom klimatu leży w samym centrum zainteresowania prezydencji francuskiej w Unii Europejskiej, która współdziała w tej dziedzinie z Komisją Europejską. Komisja podjęła już kroki ograniczające emisję gazów cieplarnianych, m.in. proponując pakiet klimatyczno-energetyczny z 23 stycznia 2008 r., zaakceptowany przez Radę w m(...)
»

Społeczne Agencje Najmu i(...)

Projekt „Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce” jest realizowany przez Fundację Habitat for Humanity Poland we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Śląskim. Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2015 r., a potrwa do stycznia 2017 r., ale już dostępne są materiały będące efektem pracy zespołu projektowego. Projekt dofinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Innowacje Społeczne”.(...)
»