Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Finansowanie budowy insta(...)

W ubiegłym roku programów priorytetowych finansowanych z NFOŚiGW było niemal 50. Dotyczyły one nie tylko gospodarki odpadami, ale także wszystkich obszarów ochrony środowiska. W tym roku zostały przebudowane i skonsolidowane. Jednym z programów na 2014 r. jest „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi”. Jego cel to realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez ustanowienie i utrzymanie powszechnych s(...)
»

Paliwa alternatywne jako (...)

Duże ilości odpadów o walorach energetycznych są bezpowrotnie tracone na składowiskach, co jednocześnie obciąża środowisko. Rozwiązanie tego problemu możliwe jest poprzez twórcze powiązanie działań firm z branży gospodarki odpadami z producentami i użytkownikami tzw. paliw alternatywnych z odpadów. Celem tych działań jest racjonalne przekształcenie odpadu w paliwo alternatywne akceptowalne przez użytkowników, głównie masowych (przemysłowych), z wyłączeniem drobnych użytkowników komuna(...)
»