Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

O potrzebie zmiany ustawy(...)

Artykuł postuluje potrzebę zmian w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków uchwalono 7 czerwca 2001 r.1. Wprowadziła ona bardzo poważne zmiany w samej koncepcji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków2. Za jedną z podstawowych wartości, którą w tej ustawie prawodawca starał się u(...)
»

Z chemią za pan brat(...)

Tradycyjnie już od kilku lat we wrześniu wodociągowcy i kanalarze z całej Polski mają okazję podyskutować o zastosowaniach koagulantów i polimerów w ich codziennej pracy. Możliwość taką dają seminaria, organizowane przez firmę Kemipol z Polic. Tegoroczne seminarium pt. „Różnorodność zastosowań chemii w oczyszczaniu ścieków, obróbce osadów i zwalczaniu odorów” odbyło się w dniach 12-14 września br. w Darłówku. I choć organizatorzy – nauczeni doświadczeniem poprze(...)
»