Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Reklama

Polecane artykuły:

Dla czystości wód(...)

Polskie ośrodki badawcze pracują nad metodami monitoringu czystości wody i nowoczesnymi metodami jej oczyszczania. Efekty ich prac są wdrażane w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zajmuje się opracowywaniem metod biomonitoringu wody. Organizmy, które najlepiej informują nas o stanie jej zanieczyszczeń, to rośliny wyższe, bezkręgowce, bakterie, glony i ryby. Poznańscy nauk(...)
»

Przeciw zachowaniu pozoró(...)

Polska Izba Gospodarki Odpadami zgłasza zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, przedłożonym do akceptacji Komitetu Stałego Rady Ministrów przez Ministra Środowiska. Zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE, Polska do końca br. jest zobowiązana osiągnąć poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w wysokości (...)
»