Wszystkie artykuły w kategorii: "Półka z książkami"

Reklama

Polecane artykuły:

Co w prawie piszczy?(...)

Przedsiębiorcy wciąż mają duży problem ze zrozumieniem zapisów rozporządzenia REACH i CLP. Dlatego prezentujemy kolejną część materiału, w którym staramy się rozwiać najczęściej pojawiające się wątpliwości.   Czy podmiot zajmujący się odzyskiem musi obowiązkowo posiadać nr rejestracji właściwy dla substancji odzyskiwanej? Podmiot zajmujący się odzyskiem, aby móc skorzystać z wyłączenia z rejestracji, zgodnie z ar(...)
»

Potrzebujemy samorządów n(...)

O tym, że samorząd lokalny musi dążyć do szybkich zmian, aby móc sprostać wszystkim wymaganiom stawianym przez mieszkańców - nie należy dziś nikogo przekonywać. Jest to jednak niełatwe wyzwanie zważywszy, że gminy z roku na rok przejmują coraz to nowe zadania i aby je właściwie realizować muszą równocześnie tworzyć nowe struktury. To z kolei stwarza realne zagrożenie „rozrastania” się urzędów i tym samym wydłużenia czasu oczekiwania na decyzje administracyjne. W nowoczesnym państwie (...)
»