Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Wpływ ścieków pralniczych(...)

W osadach ściekowych zdarzają się przypadki występowania związków metali ciężkich, w tym toksycznej rtęci, których znaczne stężenie wskazuje na pojawienie się nowych antropogenicznych źródeł tych pierwiastków1-4. Osady ściekowe, ze względu na zawartość składników nawozowych, często stosowane są do produkcji kompostów, a powstały produkt (nawóz organiczny) – do nawożenia gruntów5, 6. Przy (...)
»

Ustawa o odpadach(...)

W 2006 r. ustawa o odpadach została zmieniona w zasadzie tylko jeden raz – choć jednocześnie zmaterializowały się niektóre konsekwencje zmian dokonanych w 2005 r. Jak pamiętamy, były one bardzo istotne i wieloaspektowe. Zmiany dotyczyły planów gospodarki odpadami, zadań samorządu terytorialnego, modyfikacji zasady bliskości, odzysku i unieszkodliwiania poza instalacjami i urządzeniami oraz spalania pozostałości roślinnych i ewidencji odpadów. Ich zakres obejmował ponadto od(...)
»