Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Przydomowa oczyszczalnia (...)

 Rozbudowa wodociągów wiejskich i podniesienie standardu wyposażenia mieszkań w urządzenia sanitarne spowodowały wzrost ilości ścieków w poszczególnych gospodarstwach. Budowa zbiorczych systemów zbierania i unieszkodliwiania ścieków w wielu przypadkach jest niemożliwa z powodu rozproszonego budownictwa, niekorzystnej topografii terenu i dużych kosztów inwestycyjnych. W tych warunkach alternatywą może być przydomowa oczyszczalnia (...)
»

Szansa dla samorządów(...)

Likwidacja Izb Urbanistów i zmiana progów w Prawie zamówień publicznych to wydarzenia, które mogą istotnie wpłynąć na rozwój polskich miast. Ich skutkiem jest zwiększenie bezpośredniej odpowiedzialności samorządów terytorialnych za działania regulowane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Izby Urbanistów, przynajmniej teoretycznie, dbały o jakość opracowań wynikających z powyższej ustawy poprzez certyfikowanie umiejętności osób wykonujących zawód ur(...)
»