Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Ustawa o PPP i co dalej?(...)

Od końca stycznia minęło sześć miesięcy od ogłoszenia budzącej zrozumiałe zainteresowanie i spore nadzieje ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Ustawa może zostać zastosowana łącznie z rozporządzeniami wykonawczymi, których zakres określają jej art. 11 i 20. Zostały przygotowane projekty trzech rozporządzeń, ale do tej pory nie ogłoszono ich w dzienniku ustaw. Są to dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pierwsze – w sprawie szczegółowego zakresu, (...)
»

Drzewa w miastach Szwajca(...)

  Szwajcaria to kraj w każdej dziedzinie życia i gospodarki dobrze zorganizowany. Jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie państw świata. W branży usługowej, w tym w turystycznej, zatrudnionych jest 61% obywateli czynnych zawodowo. Miasta i wsie utrzymane są wzorowo, pomimo że tereny zieleni trudno zachować w dobrym stanie.   W miastach o zwartej zabudowie obszary te nie są łatwe w pielęgnacji. Na przykład drzewa rosną na wąskich c(...)
»