Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Na mocy odrębnej umowy(...)

Czy zakład komunalny, zlecający podmiotowi zewnętrznemu prowadzenie obsługi księgowej, ma obowiązek zawarcia z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Tak, gdyż obowiązek ten wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, a prowadzenie dokumentacji księgowej wiąże się nierozerwalnie z przetwarzaniem danych osobowych pracowników. Na podstawie art. 31 ust. 1 tej ustawy administrator danych (np. zakład komunalny) może (...)
»

Układ zwiększonej konsump(...)

Układ zwiększonej konsumpcji własnej Najprostsze systemy wyspowe dysponują źródłem energii odnawialnej, np. panelem fotowoltaicznym (PV) lub wiatrakiem, połączonym z baterią za pomocą regulatora ładowania. Energię z akumulatora można zużywać bezpośrednio (np. w ramach oświetlenia DC) lub przez dodatkowy falownik na prąd zmienny. W artykule przedstawiono bardziej zaawansowane rozwiązania, w których energia ze źródła odnawialnego, po przetw(...)
»