Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Ochrona przed zanieczyszc(...)

Marek Górski Ogólne przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska, dotyczące tzw. prawa emisyjnego (ochrona przed zanieczyszczeniem), określają wymagania ochronne adresowane do poszczególnych źródeł emisji. Najbardziej rozbudowane są tego rodzaju postanowienia kierowane do podmiotów prowadzących instalację i dotyczące warunków, jakie ona powinna spełniać. Można je ująć w trzech grupach. Wymagania związane z oddawaniem instalacji do użytku (w szczególno(...)
»

Z myślą o środowisku(...)

Powiat bełchatowski od wielu lat wdraża strategię selektywnego zbierania odpadów. W kompleksowy sposób rozwiązuje ona problemy usuwania ich we wszystkich gminach należących do powiatu. System obejmuje zbiórkę odpadów: segregowanych w ogólnodostępnych pojemnikach, organicznych, wielkogabarytowych, zbieranych w sposób obwoźny – bezpośrednio z gospodarstw domowych.   (...)
»