Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Efektywność energetyczna (...)

  Efen (Fn), to nowo odkryty pierwiastek, który po latach starań dopełnia tablicę Mendelejewa! Jak się okazuje, jego obfite pokłady zalegają na terenach prawie całej Polski.   Odkrycie to może pomóc uniezależnić nasz kraj od dostaw wyczerpujących się surowców, w szczególności coraz droższych paliw energetycznych, takich jak ropa czy gaz. Jak obliczyli naukowcy z Instytutu Getza, wydobycie efenu jest stosu(...)
»

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.   Prosto z wokandy Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków tylko dla obszaru całej gminy Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 29 czerwca 2017 r. (NR WN-II.4131.1.17.2017). Rada gminy w drodz(...)
»