Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

dr hab. inż. Janusz Łomotowski Instytut Budownictwa i Architektury Krajobrazu Akademia Rolnicza, Wrocław Przy podejmowaniu decyzji o budowie lub rozbudowie elementów infrastruktury technicznej zawsze należy brać pod uwagę fakt, że powinna ona być wykorzystywana przez wiele lat. Drogi, wodociągu czy kanalizacji nie budujemy dla jednego pokolenia. Od wyobraźni projektantów i inwestorów zależy, czy inwestycje te są prowadzone w sposób racjonalny. Ważnym elementem infrast(...)
»

O potrzebie analizy ekono(...)

Dynamika rozwoju i skala zmian, jakie zachodzą obecnie na terenach aktywnie rozwijających się gmin i w ich sąsiedztwie, sprawia, że dalsze efektywne ich funkcjonowanie wiąże się z koniecznością realizowania nowych inwestycji w celu zapewnienia dalszego, prawidłowego rozwoju. Priorytetem staje się przyjęcie określonej polityki ekologicznej, w celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji założeń ochrony środowiska. Za jedno z ważniejszych zadań uznaje się porządkowanie gospodarki ściekowe(...)
»