Wszystkie artykuły w kategorii: "Z pierwszej ręki"

Polecane artykuły:

Lokalne kotłownie na biom(...)

W ostatnich latach obserwuje się wzrost zainteresowania spalaniem drewna, co wynika z konieczności zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Spalanie drewna i jego odpadów pozostaje w sprzeczności z możliwościami wykorzystania surowcowego2. Za energetycznym wykorzystaniem drewna przemawiają m.in. jego odnawialność, z pozytywnymi konsekwencjami dla środowiska, oraz konieczność utylizacji znacznej ilości odpadów drzewnych w pobliżu miejsca ich powstawa(...)
»

Z Nowym Rokiem nowym kro(...)

Dla wielu z nas przełom roku to zwykle czas refleksji, podsumowań i postanowień. Konfrontujemy nasze nadzieje i oczekiwania z tym, co przyniósł nam kończący się rok. Jest to moment, kiedy żegnamy stare, by powitać nowe. Często z nadzieją, wiarą i optymizmem patrzymy wówczas w przyszłość, święcie wierząc, że nie popełnimy tych samych błędów, że czeka nas lepszy rok.  Kto z nas choć raz nie przywołał tytułowego powiedzenia? Jest ono wyrazem naszej gotowości na zmiany, radosnym oczek(...)
»