Wszystkie artykuły w kategorii: "Wydarzenia"

Polecane artykuły:

Rowerem do Europy(...)

Mikuszewo k. Poznania było w dniach 30-31 sierpnia br. miejscem spotkania samorządowców zainteresowanych rozwojem komunikacji rowerowej. Odbyła się tam Polsko-Duńska Konferencja "Rola rowerów w komunikacji, rekreacji i ochronie środowiska", zorganizowana przez Idevaerkstedet De Frie Fugle, Dansk Cyklist Forbund, Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych "Mikuszewo" oraz Stowarzyszenie "Sekcja Rowerzystów Miejskich" z Poznania. W konferencji wzięło udział ok. 50 osób, w tym reprezen(...)
»

Informator(...)

Oczyszczalnia z ISPY 5 maja br. rozpoczęła się rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Płaszów II w Krakowie. Celem inwestycji jest oddanie do użytku oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu. Prace poprowadzi konsorcjum, w skład którego wchodzą: Maxer S.A. z Poznania i Hydrobudowa Śląsk. Koszt inwestycji wyniesie ok. 43 mln euro. Aż 70% środków na to przedsięwzięcie pochodzi z Funduszu ISPA, a resztę pokryje MPWiK. 25% tej kwoty Przedsięb(...)
»