Wszystkie artykuły w kategorii: "Technologie"

Polecane artykuły:

Największa w kraju akcja (...)

VII edycja Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu Kierując się uwagami uczestników i ekspertów zasiadających w Kapitule Konkursu, opracowano nowy regulamin. Zmieniono go tak, by uatrakcyjnić rywalizację i zachęcić nowe podmioty do wzięcia udziału w Konkursie. Regulamin precyzyjnie określa wymagania dotyczące przekazywanej dokumentacji konkursowej, przez co sprawnie i obiektywnie będą oceniane zgodności deklarowanych danych ze stanem faktycznym. (...)
»

Wyjaśnienie do "dpadowego(...)

Okazuje się, że stare przysłowie: „Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy”, nie straciło nic ze swej aktualności. Przekonaliśmy się o tym na własnej skórze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników w wydaniu lutowym przedstawiliśmy „Odpadowe kalendarium”. Niestety przygotowując je w pośpiechu dopuściliśmy się dwóch nieścisłości, na które uwagę natychmiast zwrócili nam czytelnicy. Napisaliśmy m.in., że do 30 czerwca 2002 r. zarządzający składowiskami i spa(...)
»