Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Postępowanie z niektórymi(...)

Beata B. Kłopotek W prawodawstwie Unii Europejskiej szczególną uwagę poświęcono odpadom specyficznym. Dotyczy to PCB, olejów odpadowych, odpadów z produkcji dwutlenku tytanu, odpadów w postaci baterii i akumulatorów, komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów opakowaniowych, dla których wydano też odrębne dyrektywy. W wielu przypadkach zawierają one wymagania zarówno w stosunku do produktów, jak i do sposobu postępowania z powstającymi z nich odpadami. Przy transpozy(...)
»

Nowe nie zawsze lepsze(...)

To normalna kolej rzeczy, że nowe rozwiązania wypierają, a nawet eliminują te istniejące dotychczas. Generalnie jest to zjawisko pozytywne, które wszyscy popieramy. Przecież w ten sposób następuje rozwój technologiczny i gospodarczy na świecie. Umożliwia to wdrażanie innowacji w przemyśle i innych dziedzinach gospodarki. W żadnym stopniu nie kwestionując takiego podejścia, trzeba z wielką rozwagą analizować nowe rozwiązania, aby nie doprowadzić do ich promowania tyl(...)
»