Wszystkie artykuły w kategorii: "Projekty"

Polecane artykuły:

Tereny zieleni wobec zmia(...)

Pogląd o wpływie człowieka na globalne ocieplenie, wbrew powszechnej opinii naukowców, bywa często kwestionowany, zwłaszcza w środowisku polityków i niektórych publicystów w Polsce. Jednak sam fakt zmian klimatycznych jest dostrzegany i raczej nie budzi kontrowersji. Badania dowodzą, o czym pisałem w poprzedniej części „Zeszytów Komunalnych”, że zmiany te postępują szybciej niż do niedawna przypuszczano. Już w przyszłym roku średnia globalna temperatura może być wyższa o 2°C(...)
»

Stan powietrza w Toruniu.(...)

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenił na terenie województwa jakość powietrza za 2015 r. Analizowane wyniki wskazują, że miasto Toruń znalazło się w najmniej korzystnej pod względem ochrony zdrowia ludzi klasie C – ze względu na pył zawieszony PM10 oraz zawarty w nim benzo(a)piren. O ile dopuszczalne średnie stężenie roczne pyłu PM10 – 40 µg/m3 – nie jest naruszone, to wartość dopuszczalna określona częstością wystąpienia stężenia w(...)
»