Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo"

Polecane artykuły:

Bez tajemnic(...)

Czy zakład gospodarki komunalnej, który zamierza przekazać do Biura Informacji Gospodarczej (BIG) dane swoich dłużników, może zwrócić się do urzędu gminy z wnioskiem o udostępnienie ich numerów PESEL? Tak, istnieje taka możliwość, przy czym musi on powołać się na swój interes prawny. Z punktu widzenia przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926) istotne jest, aby przet(...)
»