Wszystkie artykuły w kategorii: "Półka z książkami"

Polecane artykuły:

Szczecińskie Laboratorium(...)

Z profesorem Adamem Koniuszym, pomysłodawcą Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, działającego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, rozmawia Szymon Pewiński. Kiedy pojawił się pomysł na Laboratorium OZE i czym się ono zajmuje? Pomysł zrodził się rok temu i wynikał z zainteresowania problematyką OZE w kontekście zarówno badań naukowych, jak i konieczności realizacji zajęć d(...)
»

Droga została wytyczona(...)

Zarząd Polskiej Izby Biomasy we współpracą z Radą Główną Izby określił swoje stanowisko w sprawie wykorzystania biomasy dla celów energetycznych w Polsce. Ma ono stanowić kierunek konkretnych działań dla powołanych na mocy uchwały PIB zespołów problemowych. Stanowisko PIB Co najmniej z trzech powodów odnawialne źródła energii (OZE) powinny w coraz większym stop(...)
»