Wszystkie artykuły w kategorii: "Półka z książkami"

Polecane artykuły:

Trzeba pozbyć się złudzeń(...)

Komisja Europejska wystąpiła z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie na Polskę sankcji finansowych za niewdrożenie ramowej dyrektywy odpadowej z 2008 r. Oznacza to, że wkroczyliśmy na krytyczną ścieżkę, która może zakończyć się nałożeniem drakońskich kar pieniężnych, w wysokości 67 tys. euro dziennie, wpłacanych do kasy w Brukseli z budżetu państwa polskiego (czytaj: z kieszeni polskiego podatnika). Kiepskie to pocieszenie, że w gronie cz(...)
»

Zarządzanie jakością SRF(...)

Jednym ze sposobów przetwarzania stałych paliw wtórnych jest odzysk energii. Można go prowadzić przez spalenie i współspalanie. Jednak wcześniej należy poznać parametry fizykochemiczne danego odpadu pod kątem właściwości paliwowych. Nowe przepisy dotyczące składowania odpadów zostały wdrożone wraz z początkiem br.1. Zgodnie z nimi od 2016 r. zacznie obowiązywać zakaz składowania odpadów o cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy. Przepisy te dotyczą ta(...)
»