Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Stan plantacji roślin ene(...)

Wśród wieloletnich roślin energetycznych wymienia się różne gatunki. Generalnie można je podzielić na rośliny dające biomasę w postaci drewna, półzdrewniałej i słomiastej.  Do tych pierwszych zalicza się: wierzbę krzewiastą, topolę, różę wielokwiatową. Rośliny dające biomasę w postaci półzdrewniałej to m.in.: ślazowiec pensylwański, topinambur, rożnik przerośnięty, rdest sachaliński, rde(...)
»

Standaryzacja selektywnej(...)

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami stoi na stanowisku, że sama idea standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest jak najbardziej słuszna, jednakże rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska w projektowanym rozporządzeniu mogą nie sprawdzić się na terenie całego kraju, mogą też nie gwarantować wyegzekwowania od właścicieli nieruchomości zbierania odpadów komunalnych wyłącznie w sposób selektywny. Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w s(...)
»