Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Informator - Kraj(...)

Co w prawie piszczy? W Dzienniku Ustaw z 5 stycznia br. opublikowano rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 grudnia 2005 r. w sprawie sposobu oznaczania oraz rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów. Dokument określa te sposoby oznaczania w odniesieniu do części pojazdów z elastomerów o wadze powyżej 200 g oraz pozostałych tworzyw sztucznych o gramaturze powyżej 100 g. Zgodnie z rozporządzeniem, przedmioty wyposażenia i części pojazdów oznacza się wg normy PN-EN IS(...)
»

Przestrzeń przyjazna przy(...)

Skuteczna ochrona przyrody nie polega tylko na wyznaczaniu obszarów chronionych, lecz zależy także od wielu działań podejmowanych poza nimi, przez różne instytucje i osoby – m.in. władze samorządowe, przedsiębiorców i deweloperów, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz samych mieszkańców. Tworzenie nieprzepuszczalnych powierzchni (budowa dróg, parkingów, chodników czy budynków), szczelne grodzenie działek, stosowanie środków ochrony roślin i nawozów szt(...)
»