Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

W połowie drogi (...)

Z prezesem Jakubem Smakulskim rozmawia Katarzyna Błachowicz. Czy zapisy noweli ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji uszczelnią system? Przyszłość widzę raczej w ciemnych barwach. Zapisy w nowej ustawie nie rozwiązują podstawowego problemu, jakim jest szara strefa. Skupiono się na usunięciu naruszeń, które Komisja Europejska wytknęła Polsce. Nie oszukujmy się – tematu wysokości czy braku dopłat, nie byłoby, gdyby nie istni(...)
»

Działalność firm wod-kan (...)

Ponad 25 lat funkcjonowania wodociągów w Polsce po wprowadzeniu podstaw samorządności w naszym kraju to prawdziwa epoka w historii tego typu przedsiębiorstw.  Nowoczesne technologie związane z gwałtownym rozwojem przemysłu w XIX w., szczególnie hutniczego, spowodowały, iż stopniowo w każdym z większych miast powstawały nowoczesne, współczesne wodociągi. Na ziemiach polskich, objętych jeszcze rygorami zaborów, także powstawało wiele przedsiębiorstw wodociągowych(...)
»