Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Norweska sortownia przysz(...)

Dla branży gospodarki odpadami w Norwegii plany inwestycyjne Związku Międzygminnego ROAF były sensacją. Pomysł na komunalną sortownię centralną na odpady zmieszane podważał wysiłki kilkunastu lat selektywnej zbiórki „u źródła” oraz olbrzymie nakłady na akcje edukacyjno-informacyjne. Mieszkańcy wrzucający plastyk razem z odpadami resztkowymi do jednego worka – czy takie rozwiązanie może być efektywne? Jak Związek wyobraża sobie osiągnięcie w takim systemie założonych(...)
»

Nowości branżowe(...)

Sprawne Kajmany Nowy typ mikronożyc Kajman 200 oraz duże prasonożyce Kajman Automatic 700 (fot.) pojawiły się w ofercie firmy Mistra. Pierwszy produkt to hydrauliczny aligator, służący do cięcia blachy, prętów, profili, tworzyw sztucznych i gumy. Maszyna dobrze sprawdza się zarówno w małych punktach skupu złomu, jak i w firmach zajmujących się recyklingiem tworzyw sztucznych czy kabli. Nożyce pracują w trybie do 14 cykli na minutę, a podczas cięcia odpadów nie powst(...)
»