Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

„Ważność” decyzji środowi(...)

Decyzja środowiskowa jest przeważnie pierwszą i kluczową decyzją w toku procesu inwestycyjnego. Przesądza ona o tym, czy w ogóle możliwa jest realizacja danego zamierzenia, a w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia określa jego skalę.  Pojęcie „ważności” decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przez które potocznie rozumie się termin, w jakim na podstawie decyzji środowiskowej można ubiegać się o wydanie jednej z decyzji inwestycyjnych, lub dok(...)
»

W poszukiwaniu najlepszyc(...)

Trzynasta konferencja z cyklu „Gospodarka wodno-ściekowa – najlepsze rozwiązania dla obszarów poniżej 10 000 RLM” już za nami. Eksperci przez dwa dni (4-5 marca br.) dyskutowali o aktualnych problemach dotyczących systemów kanalizacyjnych w małych aglomeracjach, miastach i miejscowościach wiejskich. Do Wrocławia na zaproszenie organizatora – firmy Abrys – przybyło blisko 100 gości. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawowali prof. Janusz Łomotowski z Uniwersytetu(...)
»