Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Informator(...)

Modernizacja składowiska pod Wrocławiem 15 mln zł zainwestuje grupa Veolia Usługi dla Środowiska w rozwój składowiska odpadów komunalnych w Jaroszowie k. Wrocławia. Składowiskiem w Jaroszowie zarządza Ekologiczne Centrum Utylizacji (ECU), spółka funkcjonująca w ramach międzynarodowej grupy VUdŚ. Składowisko ma być w ciągu najbliższych dwóch lat wyposażone w płytę do kompostowania odpadów, linię sortowniczą i zakład przeróbki surow(...)
»

Kwalifikacja substratów –(...)

Jest to biomasa, która w procesie wytwarzania została celowo przeznaczona do dalszej przeróbki na biogaz i nie posiada cech gorszych od produktu wyjściowego. Natomiast materiał, który nie powstał celowo w procesie produkcji, nazywamy pozostałością procesu produkcyjnego, którą mogą stanowić odpady lub nie1. Pozostałość pofermentacyjna z biogazowni rolniczej jest przefermentowaną formą naturalnego nawozu rolniczego, wzbogaconą (...)
»