Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzebowaliśmy unijnej m(...)

Przypadający w maju jubileusz 10-lecia Polski w Unii Europejskiej to moment, w którym warto spojrzeć wstecz, żeby zobaczyć, jaką tak naprawdę przeszliśmy drogę, także w gospodarce odpadami. Pamiętam, jak na początku XXI w., gdy działałem jeszcze w samorządzie, jako Związek Międzygminny Libiąża, Chrzanowa i Trzebini otwieraliśmy składowisko odpadów. Cieszyliśmy, że jest nowoczesne, że ma nieprzepuszczalne,bezpieczne dla wód gruntowych podłoże itp. Na tamten czas samo wybudowanie taki(...)
»

Plany zadań ochronnych. N(...)

Sporządzanie, zakres i konsekwencje planów zadań ochronnych to jedno z bardziej problematycznych zagadnień w procesie ochrony środowiska. Jednak są one ważnym instrumentem ochrony przyrody i powinny stanowić punkt odniesienia dla większości działań, które można powiązać z obszarem Natura 2000 w danej gminie. Problematyka dotycząca planów zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000 została określona w art. 28 ustawy o ochronie przyrody. Wskazano tam m.in., że dla (...)
»