Biokomponenty, czyli trudne sprawy cd.

wydany w Czysta Energia – 2014-5
  DRUKUJ

Parlamentarna dyskusja na temat odnawialnych paliw w transporcie trwa. Co prawda uchwalona w marcu przez Sejm RP nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych została już podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie na początku maja br., niemniej naszym posłom i senatorom pozostał do rozpatrzenia przedłożony w styczniu przez Ministerstwo Gospodarki projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Ponieważ jednym z ważniejszych elementów tej noweli jest zmiana definicji benzyn silnikowych, polegająca na umożliwieniu stosowania większej (10% zamiast dotychczasowych 5%) ilości biododatków (wprowadzenie tzw. standardu E10), koncerny paliwowe potraktowały to jako okazję do wprowadzeni [...]

Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus