Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Odbiór i zagospodarowanie(...)

Przeważająca część zanieczyszczeń trafia do morza ze źródeł lądowych. Poważne zagrożenia dla czystości wód morskich stwarza również żegluga i porty. Powodem jest niebezpieczny charakter odpadów powstających na statkach i możliwość ich bezpośredniego zrzutu do morza lub też wystąpienie awaryjnych rozlewów produktów ropopochodnych i innych niebezpiecznych substancji chemicznych. Jednym z elementów działań podjętych przez państwa bałtyckie w celu ochrony środowiska Morza Bałtyckiego(...)
»

TBS pod lupą(...)

Brak nadzoru miasta Poznania nad Towarzystwami Budownictwa Społecznego oraz nad podmiotami bezpośrednio wykonującymi zadania z zakresu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym wykazała kontrola przeprowadzona przez poznańską delegaturę Najwyższej Izby Kontroli. Badany okres dotyczył lat 2002-2005. Największe nieprawidłowości Izba stwierdziła w Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego (PTBS), które od początku nie było przygotowane do samodzielnego budowania domów z mieszkaniami na(...)
»