Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energia geotermalna – sta(...)

Europę charakteryzują generalnie niskie i średnie wartości gęstości strumienia cieplnego Ziemi. Parametr ten waha się w zakresie od 30-40 mW/m2 w obrębie platformy prekambryjskiej do 60-80 mW/m2 w obszarze orogenu alpejskiego. Stosunkowo wysokie wartości – 80 do 100 mW/m2 cechują aktywne tektonicznie obszary południowej Europy, rów górnego Renu i niektóre inne rejony, m.in. basen panoński. Najwyższe wartości gęstości strumieni(...)
»

W klimacie energii(...)

Polityka klimatyczno-energetyczna była szeroko dyskutowana podczas VII Forum Energetycznego. Zdaniem prof. Jerzego Buzka, obecnie polityka klimatyczna wzięła górę nad polityką energetyczną. – Polityka klimatyczna od pewnego czasu zaczęła kształtować politykę energetyczną. Na ile się z tym zgadzamy? Na ile jest to działalność właściwa? – pytał, otwierając konferencję, prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. (...)
»