Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowe dokumenty ewidencji (...)

Od stycznia br. obowiązują nowe wzory dokumentów, na podstawie których należy sporządzić roczne zestawienie danych o odpadach. Niestety, wiele podmiotów nadal ma problemy ze zidentyfikowaniem siebie jako wytwórcy czy posiadacza odpadów i jest przekonanych, że prowadzenie ewidencji i złożenie rocznego sprawozdania ich nie dotyczy. Tymczasem obowiązek taki mają osoby fizyczne, małe firmy i duże przedsiębiorstwa. Postępowanie z odpada(...)
»

Kierunki rozwoju nowoczes(...)

Biogazownie są instalacjami dedykowanymi do przetwarzania materiałów organicznych (w szczególności odpadów) na biogaz oraz wartościowe nawozy. Ich wykorzystanie istotnie przyczynia się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz pozwala na jednoczesną stabilną produkcję „zielonej” energii elektrycznej i cieplnej. Największym europejskim rynkiem biogazu są Niemcy (ponad 9400 tego typu instalacji). Liczba ta jednak blednie wobec rynku chińskiego, gdzie od lat 30. XX(...)
»