Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Ochrona stanu obecnego to(...)

Określony w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r., wolumen dla aukcji istniejących powinien, w naszej opinii, uwzględniać możliwość migracji przynajmniej części farm wiatrowych (zarówno do 1 MW jak i powyżej tego progu). Szacujemy, że w Polsce może być nawet 600 instalacji o mocy do 1 MW (włącznie), które razem stanowią wolumen ok. 360-400 MW. Jes(...)
»

Biomasa mikroalg – obiecu(...)

  W styczniu 2007 r. Unia Europejska ustaliła, iż będzie dążyć do zwiększenia udziału biopaliw do poziomu 10% ogółu paliw wykorzystywanych w sektorze transportowym do 2020 r. Profesor Jerzy Tys z Instytutu Agrofizyki PAN twierdzi, że duże obszary ziemi ornej, obecnie wykorzystywane do produkcji żywności, będą musiały zostać zagospodarowane inaczej, jeśli produkcja biopaliw ma się dramatycznie zwiększyć. Europa, jak zauważył, zostanie zmuszona do wykorz(...)
»