Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Osadów ściekowych będzie (...)

Z uwagi na budowę nowych oczyszczalni ścieków oraz modernizację i rozbudowę istniejących oczyszczalni ścieków prognozuje się, że ilość komunalnych osadów ściekowych wymagających zagospodarowania będzie wzrastała. Oczyszczanie ścieków komunalnych odbywa się na coraz wyższym poziomie, efektem czego są ścieki oczyszczone o bezpiecznych wartościach. W procesie oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, które często generują obciążenia finansowe dla zakładów gospodark(...)
»

Czy biopaliwa to kolejna (...)

Zanim Urząd Regulacji Energetyki otrzyma wszystkie zbiorcze zestawienia za cztery kwartały minionego roku, dotyczące ilości oraz kierunku zakupów biokomponentów przez podmioty zobowiązane do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW), można, a nawet należy pokusić się o pewne konkluzje odnośnie przyszłości tego rynku. Utrwala się niekorzystna tendencja dotycząca realizacji NCW1 poprzez dokonywanie zakupów biokomponentów od firm zagra(...)
»