Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Ochrona powierzchni ziemi(...)

Nowe przepisy o ochronie powierzchni ziemi, przyjęte w lipcu br., wprowadzają szczególne regulacje dotyczące „zanieczyszczeń historycznych”. Wynika z nich m.in., kto i w jakich przypadkach odpowiada za remediację. Pojęcie „historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi” i związane z nim konstrukcje prawne są jedną z najistotniejszych nowości wprowadzonych nowelizacją ustawy P.o.ś. (Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – DzU z 2013 r. poz. 1232, z (...)
»

Podsumowań czas…(...)

Zakończyła się kolejna edycja Targów POLEKO w Poznaniu, w których tradycyjnie uczestniczyła Krajowa Izba Gospodarki Odpadami. W tym roku było to dla nas wydarzenie wyjątkowe, gdyż zbiegło się ono w czasie z podsumowaniem pierwszej dekady działalności Izby. W minionych latach byliśmy świadkami wielu zmian w gospodarce odpadami – tym bardziej cieszymy się, że byli z nami ludzie, którzy dzielili się swoją wiedzą i angażowali w działania naszej organizacji. Szczególnie (...)
»