Wszystkie artykuły w kategorii: "Reportaż"

Polecane artykuły:

Idea porozumień dobrowoln(...)

W Unii Europejskiej zagadnienia związane z odpadami opakowaniowymi reguluje dyrektywa 94/62 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Jednak sposób realizacji obowiązków wynikających z dyrektyw, w tym kształt systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zależy od szczegółowych rozwiązań przyjętych przez państwa członkowskie. W Unii Europejskiej w lutym 2004 r. weszła w życie nowelizacja dyre(...)
»

Lokalna polityka energety(...)

Jednym z obszarów aktywności gmin, będącym odpowiedzią na potrzeby gospodarcze, społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne, jest rzetelne kształtowanie i wdrażanie lokalnej polityki energetycznej. W czasach wielu wyzwań stojących przed polską energetyką, zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i długoterminowej, niezwykle ważną rolę odgrywa ,,Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, przyjęta przez Radę Ministrów. W dokumencie zawarto kluczowe kierunki dla pol(...)
»