Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Ścieki z przemysłu spożyw(...)

dr hab. inż. Piotr Konieczny Katedra Zarządzania Jakością Żywności Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, AR, Poznań Działalność sektora przemysłu spożywczego traktuje się zazwyczaj jako potencjalne źródło licznych problemów środowiskowych. Szerzej na ten temat pisałem już na łamach miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja” (7-8/2006) podkreślając, że zakłady spożywcze różnią się od innych gałęzi przemysłu głównie ilością zużywanej wody na jednostkę produktu, odprowad(...)
»

Substancje i preparaty (...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2003 Z substancjami niebezpiecznymi lub z urządzeniami zawierającymi takie substancje mamy do czynienia praktycznie na każdym kroku. W celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych preparatów na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzono szereg przepisów, określających zasady postępowania z nimi niemal na każdym etapie produkcji, wykorzystania czy zagospodarowania pozostałości. Są one z(...)
»