Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse"

Polecane artykuły:

Aktualności(...)

Społeczne oczekiwania W Lublinie trwają społeczne konsultacje dotyczące zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w dzielnicach Wieniawa i Czechów Południowy. Oddolna inicjatywa ma na celu wypracowanie społecznych oczekiwań wobec zdegradowanego i zdominowanego przez komunikację, terenu zieleni. Od lipca br. wykonane zostały wstępne badania terenu, a obecnie zakończyły się warsztaty konsultacyjne. Wypracowane podczas nich pomysły oraz postulaty mają służyć(...)
»

VII Forum Gospodarcze TIM(...)

Forum zostało zorganizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji w Warszawie 9 marca br. Jego celem była prezentacja Programu Rozwoju Cyfrowego Infrastruktury i Przemysłu (PRCIP). Program ten stanowi podsumowanie prac programowych Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT). To także wkład krajowego przemysłu nowych technik (ICT) w działania na rzecz zwiększenia tempa rozwoju polskiej gospodarki poprzez podniesienie jej innowacyjności. P(...)
»