Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Finaliści i laureaci usłu(...)

Gdańsk (dwa pierwsze miejsca), Elbląg (również dwa pierwsze miejsca), Sopot, Bytów, Szczecinek, Rybnik, Oława, powiat poznański i gmina Popielów to tylko niektórzy laureaci konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2008 – Usługi Techniczne, którego wyniki ogłoszono podczas konferencji 18 czerwca br. w Warszawie w Senacie RP. W spotkaniu wzięło udział 130 reprezentantów miast, gmin i(...)
»

Sita(...)

By wyprodukować dobry jakościowo i spełniający normy sanitarne kompost, należy pamiętać o odsiewaniu materiału strukturalnego. Dlatego niezbędnymi maszynami w kompostowni są sita. Kompostowanie jest procesem tlenowym. To obecność tlenu w pryzmie gwarantuje odpowiedni przebieg procesu i jakość wyprodukowanego kompostu. Aby zapewnić odpowiednią porowatość materiału nagromadzonego na pryzmach lub w złożach boksów kompostowania, potrzeba dużo materiału strukturalnego. Jedy(...)
»