Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

„Zielona energia&#8(...)

Marcowy szczyt energetyczny w Brukseli przekonał wszystkich, że Unia Europejska bardzo poważnie traktuje kwestie związane z ekologią, a z energią wytwarzaną ze źródeł odnawialnych w szczególności. Przyjęty w stolicy Belgii program 3 razy 20 jest spójny i ma zapewnić wspólnocie europejskiej przede wszystkim niezależność oraz bezpieczeństwo energetyczne. Ramy prawne Aktualny model wsparcia wytwórców energii elektrycznej z OZE został ukształtowany w marcu 2005 r. Aby dost(...)
»

Nowa regulacja prawna cz.(...)

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy przyjęto 19 listopada ub.r. Jest to tzw. nowa dyrektywa ramowa. Obecnie podlega ona jeszcze swoistemu vacatio legis – wprawdzie weszła w życie w grudniu 2008 r., ale państwa członkowskie na wprowadzenie niezbędnych przepisów „ustawowych, wykonawczych i administracyjnych” mają czas do 12 grudnia 2010 r. Dopiero w tym dniu strac(...)
»