Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

In house a odbiór odpadów(...)

W drodze nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wykluczono możliwość udzielania zamówień in house w przypadku odbioru albo odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W jakim trybie wyłaniany ma być podmiot odbierający odpady komunalne z nieruchomości mieszanych? 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie znowelizowane w drodze Ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niekt(...)
»

Meble od Kartooni (...)

  Proekologiczni projektanci chętnie sięgają po tekturę, bo aż 70% surowca potrzebnego do jej produkcji pochodzi z makulatury, a zużyty karton może być przetwarzany nawet do sześciu razy. Meble z tektury są w Polsce nadal raczej mało popularne, jednak pomysł na ich produkcję pojawił się dość dawno. Po raz pierwszy meble z kartonu pojawiły się w latach 20. XX w. w pracach znanego projektanta, Gerrita Rietvelda, ale rozgłos zyskały dopiero w latach 80., kiedy to znany(...)
»