Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Proces elektroosmozy w od(...)

Procesy odwadniania umożliwiają obniżenie stopnia uwodnienia osadów ściekowych poprzez oddzielenie fazy stałej od ciekłej. Woda stanowi dominujący objętościowo składnik osadów ściekowych, które zawierają jej zazwyczaj od 85% do 99,5%. Odwadnianie osadów ściekowych w warunkach sztucznych realizowane jest głównie za pomocą wytworzonych sił odśrodkowych (w formie wirówek) lub ciśnienia (w formie taśmowych i komorowych pras filtracyjnych)(...)
»

Reprywatyzacja gruntów i (...)

Polska pozostaje jedynym krajem byłego bloku socjalistycznego, w którym nie przeprowadzono reprywatyzacji. Przy mało efektywnej gospodarce mieszkaniami komunalnymi skutkuje to licznymi konfliktami społecznymi i sięganiem po pozaprawne metody odzyskiwania nieruchomości. Problem reprywatyzacji dotyczy wszystkich miast w Polsce. Próbą częściowego uregulowania tej kwestii jest Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy(...)
»