Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wielką rurą w Bałtyk(...)

Wylot oczyszczonych ścieków do Zatoki Gdańskiej - nowoczesna metoda odprowadzania oczyszczonych ścieków do środowiska Wyloty morskie są szeroko stosowaną na świecie technologią odprowadzania oczyszczonych ścieków do środowiska, cieszącą się dużą popularnością, nawet w bardzo dbającej o środowisko Skandynawii [Fot. 1, 2. Przy nabrzeżu jednocześnie z wodowan(...)
»

Zakaz składowania odpadów(...)

W części pierwszej artykułu skupiono się na problemach z terminologią w zakresie składowania odpadów. Omówiono pojęcia „deponowania odpadów”, „składowiska” oraz „odzysku odpadów”, a także kwestie rozróżnienia takich czynności jak magazynowanie czy legalne składowanie.   Uporządkowanie stosowanej dla składowania odpadów terminologii jest o tyle ważne, iż terminy takie jak sk(...)
»