Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rolnictwo dla energetyki (...)

Rolnictwo dla energetyki – POLAGRA-FARM 2006 Już tradycyjnie Targi POLAGRA-FARM, które odbyły się w dniach 12-15 października, były miejscem cyklu spotkań związanych z edukacją i promocją OZE w rolnictwie. To właśnie rolnictwo ma odegrać szczególną rolę w produkcji biopaliw. Spotkania te były organizowane przez redakcję „Czystej Energii” i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Debatę otworzyli kolejno witając przybyłych Magdalena Dutka, prezes firmy Abrys oraz Przemys(...)
»

Czyżby pokolenie OZE?(...)

Polityka energetyczna państwa ma wieloraki wpływ na gospodarkę w całym kraju, a więc także na budżet Polski i portfele Polaków. Aktualnie podejmowane decyzje kształtujące energetykę powinny być rozwiązaniem wychodzącym naprzeciw wyzwaniom, zarówno obecnym, jak i tym, którym będzie trzeba sprostać w perspektywie długoterminowej. Bardzo ważne jest myślenie przyszłościowe, bowiem efekty dzisiaj podejmowanych decyzji będą miały wpływ na życie kolejnych pokoleń. Często słyszymy, że Polsk(...)
»