Zielone certyfikaty pomocą publiczną?

wydany w Czysta Energia – 2014-3
  DRUKUJ

Komisja Europejska sprawdzi obecny system wsparcia OZE. Istnieje zagrożenie, że świadectwa pochodzenia stanowią pomoc publiczną, a może nawet zostały wydane niezgodnie z unijnym prawem.

Należy zadać pytanie, czy system wsparcia doprowadzi do nadkompensaty dla niektórych technologii, w szczególności w odniesieniu do zamortyzowanych elektrowni wodnych i współspalania, oraz czy instalacje powyżej 125 MW mocy osiągalnej należy notyfikować indywidualnie?

Genezą problemu jest to, że polski system wsparcia energetyki odnawialnej za sprawą praw majątkowych, wynikających ze świadectw pochodzenia, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, powinien być kwalifikowany jako pomoc publiczna, zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodność pomocy ze wspólnym rynkiem wymaga weryfikacji.

[...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus