Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Bierz dotacje na OZE!(...)

W okresie kryzysu warto skupić się na inwestycjach proekologicznych, na które przedsiębiorcy mogą otrzymać finansową pomoc unijną i rządową. Są to m.in. przedsięwzięcia w odnawialne źródła energii (OZE), które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju i tym samym stanowią jeden z podstawowych priorytetów w rozwoju polskiej gospodarki. Prognozy odnośnie sektora energetyki odnawialnej w Polsce, przeprowadzone w ostatnich latach przez krajo(...)
»

Niezlikwidowane problemy (...)

Uważnym obserwatorom rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w naszym kraju nie obce jest odczucie, że jeżeli możemy czegokolwiek spodziewać się po wprowadzanych ciągle zmianach do obowiązujących aktów prawnych, to raczej nie ułatwień dla branży, ale źródeł nowych wątpliwości i trudności. Zgłaszane na etapie konsultacji (za pośrednictwem Izby) sugestie są często pomijane w toku procesu stanowienia prawa. Skutkuje to potem wieloma problemami w czasie prac nad wdrożeniem konkretnych projektów.(...)
»