Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Recyklingowe strony inter(...)

Strony internetowe o najbardziej interesującej Cię tematyce, gdzie znajdziesz odpowiedzi na nurtujące pytania z zakresu gospodarki komunalnej, technologii i nowości recyklingowych z całego świata. Pomogą szybko znaleźć to czego najbardziej potrzebujesz. www.recykling.com.pl Pols(...)
»

Pożyczki i dotacje z NFOŚ(...)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odpowiada za absorpcję środków unijnych i za stworzenie możliwości finansowych, ułatwiających realizację inwestycji, które zapewnią wykonanie unijnych zobowiązań w zakresie ochrony środowiska. Do realizacji tego celu dostosowane zostały zasady dofinansowania przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu w 2004 r. Zasady te uwzględniają możliwość udzielania przez NFOŚiGW dotacji na przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności o(...)
»