Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

O oświacie, zdrowiu i&#82(...)

Zarząd ZMP w Krotoszynie Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu ZMP w nowym składzie, które odbyło się w Krotoszynie w dniach 13-14 kwietnia br., po raz kolejny stwierdzono, że na podstawie szacunkowych danych brakuje 2% pieniędzy niezbędnych na podwyżki dla nauczycieli. Do połowy maja Związek zbierze z miast pełne dane na temat pensji nauczycieli, aby móc prowadzić konstruktywne negocjacje z MEN. Dyskutowano też nad wnioskami złożonym przez przedstawicieli miast podczas(...)
»

Plan na recykling(...)

Pomocniczym narzędziem, zakładającym osiągnięcie celów założonych w polityce ekologicznej państwa, jest plan gospodarki odpadami. Problematyka planów gospodarki odpadami została uregulowana w dziale III Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach1. Plany opracowuje się na poziomie centralnym i wojewódzkim w celu osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, oddzielenia tendencji wzrostu ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko od (...)
»