Gminy zaoszczędzą na energii w szkołach

wydany w Czysta Energia – 2014-2
  DRUKUJ

Bezinwestycyjne metody oszczędzania energii mogą zapewnić spektakularne rezultaty. Potwierdziły to doświadczenia polskich szkół podstawowych należących do Sieci 50/50. Średnia wysokość oszczędności energii w skali roku wyniosła w nich ponad 6%. Najwięcej zaoszczędziła SP nr 13 w Bielsku-Białej – w sumie ponad 50 tys. zł. Imponujące efekty, jakie osiągnęli uczniowie, realizując ambitne zadanie zbadania i ograniczenia zużycia energii w swoich szkołach, zachęciły do wdrażania metodologii 50/50 w ponad stu kolejnych placówkach edukacyjnych, które uczestniczą w realizacji rozpoczętego w kwietniu 2013 r. projektu EURONET 50/50 max (współfinansowanego z programu Inteligentna Energia dla Europy). Zmierza on do ograniczenia zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie stworzonej w Niemczech metodologii 50/50 w 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE.

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich.

Metodologia ta, mająca na celu oszczędzanie energii bez nakładów na termomodernizację bądź kosztowne wyposażenie, aktywnie angażuje użytkowników budynków (np. uczniów), tworzących zespoły ds. energii. Jej wdrażanie obejmuje dziewięć kroków, m.in. przeprowadzenie przeglądu energetycznego budynku oraz pomiarów temperatury, natężenia oświetlenia i zużycia energii, zaproponowanie i wdrożenie rozwiązań pozwalających na ograniczenie zużycia energii w budynku publicznym, a także zorganizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych, zachęcających całą społeczność do oszczędzania energii. Uzyskane oszczędności finansowe są równo dzielone pomiędzy użytkowników budynku (np. szkoły) a podmiot finansujący rachunki za energię.

Poza niewątpliwymi korzyściami edukacyjnymi i wychowawczymi, realizacja projektu 50/50 może przynieść też wymierne efekty w skali gminy, regionu czy kraju, przyczyniając się do osiągnięcia lokalnych celów w zakresie energii i ochrony klimatu. Pozwala nie tylko wykorzystać potencjał budynków publicznych w zakresie oszczędności energii, ale także daje władzom lokalnym i krajowym możliwość ograniczenia wydatków na energię oraz zwiększenia redukcji emisji CO2. Dlatego projekt 50/50 warto włączyć do lokalnego Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP-u) lub innej lokalnej/krajowej strategii zrównoważonego rozwoju energetycznego. Prowadząc do zmiany zachowań użytkowników budynków i ich rodzin, pomaga on także zaangażować mieszkańców i lokalnych interesariuszy w realizację lokalnej polityki energetycznej, a w miastach-sygnatariuszach Porozumienia Burmistrzów w osiągnięcie ich ambitnych celów w zakresie ochrony klimatu i redukcji emisji CO2.

Szkoły mogą korzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych na www.euronet50-50max.eu. Zainteresowane samorządy i instytucje państwowe, chcące włączyć projekt 50/50, zapraszamy do kontaktu z PNEC.

Iwona Korohoda, PNEC

Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus