Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zrównoważony rozwój a rel(...)

Perspektywy rozwoju firmy powiązane są niewątpliwie z ideą zrównoważonego rozwoju, której praktyczną implementacją w gospodarce jest koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzieje się tak również na współczesnym rynku kapitałowym, który jest miejscem stałej rywalizacji. Niezwykle pomocne w tym wyścigu są relacje inwestorskie. W ostatnich latach ten zakres aktywności spółki stał się ważnym elementem procesu komunikacji podmiotu(...)
»

Spóźnione rozporządzenie (...)

  Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1 lipca 2011 r. (u.c.p.g.) wprowadza do polskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi nowe rozwiązania prawne oraz znacząco modyfikuje wymogi stawiane przedsiębiorcom dotychczas funkcjonującym w tym obszarze. Z punktu widzenia organizatorów całego systemu (gmin) i firm działających na tym rynku kluczowym novum jest wymóg zorganizowania przetargu na odbiór (lub odbiór i(...)
»