Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Komuś trzeba zabrać, aby (...)

Czym w najbliższym czasie zajmować się będzie Sejmowa Komisja? Plan pracy został przyjęty przez Komisję i według tego planu będziemy pracować w pierwszym półroczu. Niewątpliwie ważną sprawą, którą teraz się zajmujemy, jest transport żywych koni eksportowanych za granicę, któremu towarzyszy medialna „nagonka” w prasie i telewizji. 15 stycznia* odbędzie się posiedzenie Komisji, poświęcone temu problemowi, na które zaproszone zostały organizacje działające na rzecz och(...)
»

Służebność przesyłu. Punk(...)

Pragnę przedstawić punkt widzenia dyrektora przedsiębiorstwa przesyłowego na problematykę służebności przesyłu. Chciałbym też polemicznie odnieść się do niektórych poglądów Mateusza Nyklewicza z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy, autora artykułu „Służebność przesyłu – zarys problematyki”, opublikowanego w miesięczniku „Wodociągi-Kanalizacja” 1/2013. Zgadzam się z tezą autora, iż kwestie sp(...)
»