Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Polityka klimatyczno-ener(...)

Pod koniec października 2014 r. Rada Europejska ustaliła ramy polityki klimatycznej i energetycznej UE po 2020 r. Uzgodnienia te nie mają mocy prawnej, lecz stanowią istotne wytyczne strategiczne dla legislacyjnej inicjatorki – Komisji Europejskiej i unijnych współprawodawców: Rady i Parlamentu Europejskiego. Obecnie można jedynie starać się wysnuć z konkluzji Rady Europejskiej możliwe uwarunkowania prawne i regulacyjne, w których będzie rozwijać się wewnętrzny ryne(...)
»

Ławeczki na jubileusz(...)

Remondis Szczecin jako jedna z niewielu firm zajmujących się zagospodarowaniem odpadów kreuje swój wizerunek poprzez sztukę i działania artystyczne. W Polsce spółka zyskała dodatkową popularność, kiedy we współpracy z artystką Moniką Szpener zaprezentowała w Szczecinie, a potem m.in. w Warszawie, Poznaniu, Łodzi i Bydgoszczy, 15 niekonwencjonalnych ławeczek z surowców wtórnych. Cała kolekcja recyklingowych siedzisk została pokazana w (...)
»