Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Co zrobić z hałdą odpadów(...)

Produkcja przemysłowa związana jest z wytwarzaniem odpadów zarówno niebezpiecznych, jak i innych niż niebezpieczne. W przeszłości często deponowane one były w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Dlatego dzisiaj możemy spotkać się z koniecznością zagospodarowania odpadów o nieznanych właściwościach. Prawidłowe postępowanie z wytworzonymi odpadami związane jest z koniecznością posiadania informacji o źródle ich pochodzenia oraz właściwościach fizycz(...)
»

Nowe zadania bez środków(...)

Zarząd ZMP w Elblągu Nieprzypadkowo na sierpniowe posiedzenie Zarządu ZMP został wybrany Elbląg, gdyż to właśnie tutaj 15 lat temu odbyła się I Konferencja Prezydentów Miast RP, na której złożono formalny wniosek o reaktywowanie Związku Miast Polskich. Po raz kolejny członkowie ZMP wyrazili swój niepokój dotyczący zarówno narzucania samorządom nowych zadań bez wskazania źródeł ich finansowania, jak i obniżania ich dochodów poprzez zmiany w podatkach i opłatach lokalnych. Doty(...)
»