Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Zagospodarowanie odpadów (...)

Odpadami powstającymi w zakładach kamieniarskich przy obróbce kamienia są niewykorzystane kawałki kamienia i szlamy. Odpady te niechętnie były przyjmowane na składowiska odpadów komunalnych czy do wypełniania wyrobisk. Główną przyczyną były tu uwarunkowania prawne oraz duże uwodnienie szlamów z obróbki. Aktualnie w związku z wydanym rozporządzeniem dotyczącym odzysku tego rodzaju odpadów poza instalacjami i urządzeniami powinien zniknąć problem zagospodarowania tych odpadów. Z ko(...)
»

Mistrzowie Edukacji Ekolo(...)

Już po raz szósty firma Abrys była organizatorem Konkursu „Przeglądu Komunalnego” o Puchar Recyklingu, którego głównym celem jest propagowanie efektywnych systemów zbiórki odpadów, wdrażanie nowych technik w zakresie recyklingu oraz edukacja ekologiczna. Poniżej przedstawiamy trzy firmy, którym przyznano tytuł Mistrza Edukacji Ekologicznej. Kapituła Konkursu wyszła z założenia, że najlepsze cele edukacji ekologicznej można osiągnąć przy jednoczesnym prowadzeniu kształ(...)
»