Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse"

Polecane artykuły:

Wspólnie o odpadach(...)

Działania informacyjno-edukacyjne są ważnym elementem organizacji odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy. Obowiązek ich prowadzenia przez samorządy wynika z art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Modyfikacja systemu zagospodarowania śmieci to jedna z największych zmian wprowadzonych w naszym kraju w ostatnich latach, gdyż swoim zasięgiem objęła  wszystkich mieszkańców. Jej celem jest spowod(...)
»

XXXVIII ZJAZD KRAJOWEGO F(...)

Gdzież, jak nie w Wiśle, mieście Adama Małysza, w tym roku miałby się odbyć kolejny, XXXVIII Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast? Zlot „miotlarzy”, których pasją i życiowym wyzwaniem jest latanie w przestworzach nie na pospolitych deskach narciarskich, ale na instrumentach bardziej wyrafinowanych, udoskonalanych przez pokolenia, wykonanych z rodzimych materiałów ekologicznych, prawdziwych wierzbowych… miotłach. Jak widać,(...)
»