Wszystkie artykuły w kategorii: "Edukacja"

Polecane artykuły:

Informator(...)

KRAJ Decyzja UOKiK-u UOKiK nałożył na gminę Fałków karę pieniężną w wysokości nieco ponad 1,6 tys. zł. Stało się to wskutek naruszania zbiorowych interesów konsumentów, polegającego m.in. na niewyznaczeniu okresów rozliczeniowych oraz terminów odczytu wodomierzy, a także na przyjęciu przez gminę, że w wypadku uszkodzenia wodomierza ilość pobranej przez mieszkańców wody będzie ustalana na podstawie średniego jej zużycia w czasie ostatnich s(...)
»

Telematyka w letnim utrzy(...)

Budowa dróg i obiektów z nimi związanych wymaga wielu przemyśleń i projektów zarówno użytkowych, jak i diagnostycznych w celu ich utrzymania w dobrym stanie. Tutaj swoje miejsce znajduje system diagnostyki, który może być szeroko rozumiany – od prostego oglądu po zdalne techniki pomiarowe. Cele i funkcje inteligentnych systemów transportowych (ang. Intelligent Transportation Systems – ITS) pokrywają się z celami i zadaniami telematyki. ITS-y znajdują zastosowanie sz(...)
»